Äntligen har vår uppdaterade webbplats sett dagens ljus.

Allt eftersom tekniken utvecklats och besöksfrekvensen till vår webbplats ständigt ökat så har vi sett en växande mängd besök från mobila enheter så som tex telefoner och plattor. För att göra det så enkelt som möjligt för våra kandidater och våra uppdragsgivare så tog vi för en tid sedan beslutet att göra en ansiktslyftning av vår webbplats och samtidigt göra webplatsen ”responsiv”.  Responsiv betyder helt enkelt att den blir lättare för dig att använda oavsett vilken sorts enhet du använder.

Samtidigt har vi genomgått ett internt arbete med att tydliggöra våra tjänster och göra det enklare för dig som uppdragsgivare att se och förstå vad vi kan vara till hjälp med.

Vi har också valt att, med vår mångåriga erfarenhet inom kompetensförörjningsområdet i bagaget, lägga till något vi valt att kalla ”Karriärtips”. Här har du löpande, och när det passar dig, möjlighet att få tips på de dagliga frågor vi ställs inför och hur du kan tänka annorlunda. Hoppas du finner det användbart.

 

Välkommen att kontakta mig med feedback, tips eller dina utmaningar. Jag lovar att göra mitt bästa för att lösa dessa,

Med vänlig hälsning
Peder Hansson, VD

Direkttelefon: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@terminalen.nu