Byggbranschen

Vad är du i behov av?

Vill du rekrytera till byggbranschen?

 

Vårt team inom byggrekrytering har mångårig rikstäckande erfarenhet av att rekrytera tjänstemän till byggbranschen. Det innefattar både anläggnings- samt hus- och industribyggnad. Några exempel på befattningar är:
-Platschef
-Projektledare
-Projektingenjör
-Projekteringsledare
-Arbetsledare
-Kalkylator
-Inköpare
-Bas-P och BAS-U
-HSEQ (och andra kombinationer)
-KMA
-Konstruktör
-Beräkningsingenjör

Det är skillnad på nästa medarbetare, och rätt medarbetare.

Vi kan stötta dig i enskilda rekryteringar, rekrytering av hela projektteam eller genom att som partner bygga och löpande bearbeta ”pipelines” av kandidater för de titlar och geografier där du ser ett framtida behov.
Från vår sida, beroende på den ställda kravprofilen, kan vi söka kandidater både lokalt, nationellt och internationellt. Vi kan också med hjälp av vårt systerbolag Terminal 5 Relocation, stötta dig om kandidaten måste flyttas geografiskt. Krävs arbetstillstånd så hjälper dom såklart även till med detta.

Affärsmodell

I enskilda rekryteringsuppdrag tar vi bara betalt när vi lyckas. Inga dyra startavgifter och vi lämnar alltid fast pris. Vi lämnar också generösa garantier på alla våra uppdrag.

Vad kostar en felrekrytering?

Statistik visar att fel person på fel plats kostar ett företag 700 000 kronor. Det är ovärderliga resurser som kastas i väg, och som ofta tar lång tid att tjäna tillbaka. Med vårt stöd försäkrar du dig om att du får rätt person till tjänsten.

Erfarenhet

Vi har stöttat arbetsgivare med rekrytering sedan 2008 och vi tackar för allt det förtroende vi återkommande får.

Boka ett möte idag för mer information

Om de datum och tider som finns tillgängliga inte passar: kontakta oss