Inläggs Kategori: Karriärtips

Karriärtips, Nyhet /

Öka inflyttning och integration genom rättvisa bedömningskriterier vid rekrytering.

Tänk dig en plats i Sverige där både privat och offentlig sektor verkligen analyserat vilket kompetens respektive verksamhet behöver för att utvecklas och även tydliggjort den kravbild inklusive det objektiva bedömningsförfarande som ligger till grund för rekryteringen. De kandidater som söker en tjänst vet alltid på vilka kriterier denne kommer att bli bedömd och hur detta ska gå till. Bedömningen är även vetenskapligt belagd och baseras inte bara på magkänsla eller nepotism.

Alla kandidater som får avslag på en tjänst, oavsett denne varit på intervju eller inte får också veta varför. På så sätt hjälper verksamheterna till att utveckla personer vidare och de kandidater som får avslag kan tillförskaffa sig den kunskap som marknaden kräver. Samtidigt skapar länet sig ett mycket gott rykte hos den globala, potentiella arbetskraften.

Med tydligare kravställningar och bedömningar ökas inflyttningen till länet samt möjligheten för unga, äldre, icke svensktalande och personer med utländsk härkomst att bli bedömda för sin kompetens i stället för vem denna råkar känna. Detta betyder att rätt person får arbetet.

Tänk dig ett scenario där du har en platsannons ute och en intresserad kandidat ringer. Skulle du då kunna svara på följande frågor:

  1. Vilka tre kompetenser/egenskaper är absolut viktigast för den person ni ska anställa?
  2. De tre, hur har ni valt att individuellt vikta dessa? Dvs. står #1 för 50% av bedömningen, #2 för 20% och #3 för 30%?
  3. Hur kommer ni att gå tillväga för att objektivt och vetenskapligt säkerställa om jag som kandidat innehar dessa tre kompetenser/egenskaper.

Tveka inte att kontakta mig med åsikter och synpunkter runt detta ämne.

Peder Hansson (peder.hansson@terminalen.nu)

 

Skrivet av Peder Hansson, VD på AB Terminalen som har sitt huvudkontor i Luleå. Peder har stor erfarenhet av att arbeta internationellt över Europa, Mellan Östern och Afrika (EMEA) samt USA både i konsultande roller samt i olika roller som verksamhetschef med personalansvar. Peder Hansson är krönikör och flitigt anlitad föreläsare gällande att attrahera och rekrytera kompetens.

Terminalen är den enda verksamhet i Norrland som medverkat i att ta fram den internationella ISO standarden 10667, ” Bedömningstjänster i arbetslivet – Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften”.

Terminalens vision är att öka, behålla och förädla den norrländska arbetskraften.