Inläggs Kategori: Nyhet

Nyhet /

Pressmeddelande 2020-03-22: Terminalengruppen satsar 100 000 kronor för att stötta privata företag i Norr- och Västerbotten.

Pressmeddelande
2020-03-22

Terminalengruppen satsar 100 000 kronor för att stötta privata företag i Norr- och Västerbotten, oavsett bransch och storlek, med organisatoriska- och HR inriktade frågeställningar som kan uppkomma i samband med rådande läge i näringslivet.

Terminalengruppen har sedan 2008 varit ett stöd till både privata och offentliga verksamheter när det gäller strategiska- och operativa kompetensförsörjningsfrågor, rekrytering, HR och ökad inflyttning. Terminalengruppen har sitt huvudkontor i Luleå men med verksamhet över hela landet.

”Vi hör idag, primärt från det privata näringslivet, att många verksamheter ofrivilligt hamnat i en mycket tuff situation. Vi är själva företagare och ser med denna åtgärd att om vi, med vår expertkompetens inom just kompetensförsörjning, organisation och HR, på något sätt kan vara behjälpliga så ska vi självklart vara det. Vi har under åren mött verksamheter i både upp- och nedgång, vilket är en del av företagandet, men rådande situation sätter alla kända mekanismer ur spel” – säger Peder Hansson, VD för Terminalengruppen

Och fortsätter:
”Terminalengruppen har en expertkompetens inom dessa områden som akut kan komma att behövas och bidrar genom att kostnadsfritt skänka 100 rådgivnings- /konsulttimmar fördelat till 100 privata företag med verksamhet inom Norr- och Västerbotten. Dessa rådgivningstimmar kan ske via telefon, Skype eller vanligt möte. Totala värdet på dessa är 100 000 kronor men är i sammanhanget en mycket liten peng om vi lyckas behålla ett livskraftigt näringsliv i Norr-och Västerbotten. Privata företag som önskar ta del av detta skickar helt enkelt ett mejl direkt till mig på peder.hansson@terminalen.nu med sina kontaktuppgifter och vilken frågeställning dom vill diskutera så återkommer vi och bokar en tid. Dom 100 första med frågeställningar som är direkt relaterade till rådande läge kommer att få en timmes konsultstöd/rådgivning kostnadsfritt.”

Och avslutar:
”Självklart kan vi inte trolla men alla kan göra någonting och detta är vårt strå till stacken för att stötta företagen i Norr- och Västerbotten som är och har varit mycket stöttande till oss sedan vi startade vår egen verksamhet 2008.”

För mer information, kontakta:
Peder Hansson, VD Terminalengruppen
Mobil: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@terminalen.nu
Webb: www.terminalen.nu

Ladda ner logotype Terminalengruppen: LÄNK
Ladda ner foto på Terminalengruppens VD, Peder Hansson: LÄNK

Nyhet /

Terminalens VD deltar i juryn för priset “Årets tjänst” på Norrbottens största företagsmässa.

Terminalengruppen är guldpartner till Ung Företagsamhet. Lika självklart är det att vi i morgon torsdag deltar i juryn för priset “Årets tjänst” på Norrbottens största företagsmässa.
Sedan starten av Ung företagsamhet 1980 har över 400 000 elever drivit ett UF Företag.

Att vara guldpartner samt operativt delta i juryarbetet är en del i vårt ansvarstagande genom FNs Agenda 2030 där ett av våra tre prioriterade mål är: “MÅL: 8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET”.

Välkommen att möta 125 företag med 400 unga företagare i morgon torsdag. Läs mer på: https://ungforetagsamhet.se/massan-entreprenorskap-pa-riktigt-2020-norrbotten

Nyhet /

Terminalengruppen är månadens medlemsföretag hos Norrbottens Handelskammare

Månadens medlemsföretag: Terminalengruppen!

5 mars 2019

Om Terminalengruppen:

Terminalengruppen är i ett expansivt skede och där ett av affärsområdena heter Inflyttningslots. En tjänst som funnits i flera år och som nu tar nästa steg för att möta ett ökande behov av kompetensförsörjning och inflyttning till länet. Inflyttningslots är en fristående verksamhet inom Terminalengruppen som hjälper arbetsgivare i Norrbotten att attrahera och rekrytera från annan ort eller annat land genom att ta hand de praktiska delarna av flyttprocessen utifrån behov och önskemål.

Vi har ställt 3 frågor till Peder Hansson VD för Terminalengruppen:
 
1. Vad är det som är unikt med Terminalengruppens tjänst ”Inflyttningslots” och som skapar framgång?
Det unika med Inflyttningslots är att tjänsten är en del av en större helhet inom Terminalengruppens övriga utbud inom tex hela eller delar av rekrytering samt HR-stöd där vi bland annat går in, operativt, på del- eller heltidtid som företagets egen HR chef eller HR strateg. Samtidigt är Inflyttningslots helt fristående. Inflyttningslots kan användas även då företaget väljer att genomföra sin rekrytering på egen hand. Terminalengruppens vision är att öka, behålla och förädla den norrländska arbetskraften.
Vi vill att alla som är beredda att söka sig till Norrbotten också ska ta steget och att våra arbetsgivare underlättar en flytt genom att erbjuda praktiskt inflyttningsstöd via Inflyttningslots. Det blir enklare för den önskade kandidaten med eventuellt medföljande familj att tacka ja, samtidigt som processen blir mer effektiv för alla parter. Framgång inte bara för Inflyttningslots eller enskilda företag, utan för hela regionens utveckling.

2. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare hjälpt Terminalengruppen och Inflyttningslots?
Norrbottens Handelskammare delar vår vision kring ökad internationalisering och är ett värdefullt stöd när det gäller omvärldsbevakning i ett regionalt perspektiv. I en global verklighet, där kompetens och arbetskraft allt mer flyter mellan länder och branscher, ser vi att medlemskapet i Norrbottens Handelskammare ger oss och regionen alla möjligheter att utvecklas i rätt riktning. När nu Inflyttningslots lyfts fram på ett tydligare sätt blir Handelskammaren en möjlighet till fler och nya kontakter på olika arenor, främst inom kompetensområdet men också inom internationell handel.

3. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?
Att arbetsgivare i Norrbotten blir ännu bättre på att öppna upp sin verksamhet för möjligheten till kompetens som kommer från annan ort eller annat land. Alla vet att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring länets fortsatta tillväxt och vi kan inte sitta och vänta på framtiden för den är redan här. Tänk dig genomslagskraften i att bli den region som är allra bäst på att ta hand om vår inflyttande kompetens. Att erbjuda Inflyttningslots är ett stort steg i den riktningen, så tveka inte att höra av dig till oss på Inflyttningslots för att etablera ett samarbete inom dessa områden.

Läs mer på www.inflyttningslots.se och www.terminalen.nu

 

Läs mer på http://www.norrbottenshandelskammare.se/manadens-medlemsforetag-terminalengruppen/

Nyhet, Pressmeddelande /

Nu ökar vi, på riktigt, inflyttningen och tillväxten i Luleåregionen! (tidsbegränsat erbjudande)

Med start i dag och under hela “alla-hjärtans-dag-veckan”, som i tid även inkluderar regionens aktivitet “Hemlängtan” i Stockholm den 18/2, ger vi dig hela TRE exceptionella möjligheter att växa din verksamhet. Notera! Sista dag att beställa dessa erbjudanden är den 19/2 och sista dag för användande är den 31/3 2017. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner.)

Erbjudandena nedan är INTE personliga så vidarebefordra gärna till personer inom er verksamhet som ställs inför dessa frågor och som också vill se Luleåregionen växa.

Erbjudande 1 (www.interviewables.com)
———————————————————-
Vi lämnar 50% (Yep! Halva priset) på alla våra screening- och intervjuprodukter som under perioden beställs via webbshoppen hos vår dotterverksamhet interviewables.com. Dvs vi genomför dessa på distans, utförda av erfarna rekryterare, antingen på Svenska eller på ca 20 andra språk och skickar dig dom inspelade screeningarna & intervjuerna. Det enda du behöver göra är att ange koden “NORR” när du checkar ut i webbshoppen på www.interviewables.com. Notera! Du kan självklart även använda erbjudandet på alla typer av roller och oavsett om de aktuella kandidaterna redan bor i- eller flyttar till regionen.

Erbjudande 2 (www.inflyttningslots.se)
———————————————————-
Vi lämnar 100% (Yep! Helt gratis) på en hel timmes rådgivning runt inflyttningsfrågor genom vår dotterverksamhet inflyttningslots.se där vi helt enkelt ser till att dina kandidater eller underkonsulter/underentreprenörer blir VIP-hanterade hos er.

Du stöter säkert ibland på det ofta tidsödande arbetet som får inflyttande kompetens att faktiskt tacka ja till ditt erbjudande, att få dom att stanna i regionen och även trivas på längre sikt. Det kan gälla att hitta sysselsättning till medföljande, hitta bostad (tillfällig eller permanent), genomföra guidade förhandsbesök i Luleåregionen m.m. Vi avlastar dig också med eventuella internationella frågor så som tex arbetstillstånd m.m. Boka ditt erbjudande, med rubriken “INFLYTTNING-NORR” direkt via länken http://meetme.so/terminalen

Erbjudande 3 (www.terminalen.nu)
———————————————————-
Vi lämnar 100% (Yep! Helt gratis) på en två timmars professionell kravställningsworkshop där vi tillsammans, strukturerat, tar fram en kravprofil, oavsett roll, som du har behov av att anställa. Boka ditt erbjudande, med rubriken “KRAVSTÄLLNING-NORR” direkt via länken http://meetme.so/terminalen

 

Nu ökar vi!

//Peder Hansson

 

Nyhet /

Terminalens VD Juryordförande för priset “Årets ledare”

Terminalens VD, Peder Hansson, är utsedd till ordförande för Juryn som tillsätter vinnaren av priset “Årets ledare” vid Näringslivsgalan i Piteå den 11/11 2016. Han har tillsatt en jury bestående av:

  • Lars-Eric Aaro, försäljningsdirektör ÅF (fd. VD LKAB)
  • Ann-Sofi Ökvist, VD Wellvia, Styrelseledamot Piteå IF
  • Ann-Christine Lindehag-Sundström, Regional ombudsman IF Metall Norrbotten
  • Roger S Johansson, Affärsområdeschef Sveaskog

Galans webbplats hittar du på http://naringslivetsdag.se/

 

Nyhet /

Debattinlägg i dagspress: Sluta rekrytera kvinnor till styrelser och företagsledningar

Sluta rekrytera kvinnor till styrelser och företagsledningar

Jag har arbetat med kompetensförsörjningsfrågor på heltid under de senaste tio åren och varit inblandad i frågeställningarna under ytterligare tio år. Jag har tillsatt män och kvinnor på en hel del olika roller. Jag har dock ännu aldrig mött en kvinna (eller man) som har önskat bli bedömd utifrån sin könsidentitet.

Det som faktiskt är det intressanta är i stället tydligare kravställningar och bedömningsprocesser, något som till och med finns standardiserat via globala ISO-standarder men alltför få använder sig av. Det gäller både offentlig- och privat sektor.

Gå till dig själv, har du varit med att anställa någon eller ge någon förtroendet till ett uppdrag? Det kan vara såväl i näringslivet eller som ordförande i bostadsrättsföreningen eller idrottsklubben. Hur kommer det sig att just den aktuella personen fick rollen? På vilka kriterier och hur gick bedömningen till?

Många verksamheter vittnar om att de har svårt att hitta personal att anställa och undersökningar visar att så många som vart femte rekryteringsförsök misslyckas.

Är det verkligen så enkelt som att det inte finns utbildade personer inom det aktuella området eller kan det också vara som så att den tillsättande verksamheten inte tydliggjort vad som ska utföras och på vilket sätt? Kan det vara som så att man inte diskuterat igenom frågan vad som faktiskt krävs i form av kompetenser, färdigheter och personlighet för att lyckas med den aktuella uppgiften?

Måste en lämplig kandidat faktiskt ha akademisk- eller yrkesutbildning, är branscherfarenhet ett krav eller är det viktigare med helt andra parametrar så som till exempel nytänkande och personlig återhämtningstid efter misslyckanden?

Det resultat som en person tidigare åstadkommit säger, rent validitetsmässigt, väldigt lite om framtida potential, och är potential egentligen viktigt i ett snabbföränderligt samhälle där det handlar mer om här och nu? Är det egentligen viktigt att begära in ett CV? Vad innebär det att vara högpresterande?

Jag påstår att hög prestation egentligen handlar om att öka sannolikheten för ett positivt resultat. Inte att faktiskt uppnå det höga resultatet eftersom det finns extremt många externa faktorer som kan ställa till det. Måste kandidaten egentligen kunna svenska? Varför?

Vad är det jag vill komma till?

Jo, min övertygelse är att med genomarbetade, tydliga kravprofiler och transparanta bedömningskriterier med tillhörande återkoppling så är frågor som kvotering eller liknande egentligen en “icke-fråga”. Oavsett om man pratar styrelse, företagsledning eller andra roller. Det finns i dag exempel på situationer där man med objektiva bedömningskriterier också ökat antal slutkandidater/tillsättningar med underrepresenterade kön och etnisk bakgrund.

Vi på Terminalen har tagit ställning och plockat bort fälten “ålder” och “kön” när man söker utannonserade tjänster hos någon av våra uppdragsgivare. Detta eftersom vi bedömt att dessa parametrar inte tillför något i bedömningsprocessen.

Med tydligare kravställningar och bedömningar ökas inflyttningen till länet samt möjligheten för unga, äldre, icke svensktalande och personer med utländsk härkomst att bli bedömda objektivt i stället för vem denna råkar känna. Detta betyder att rätt person får uppdraget. Detta oavsett kön.

Peder Hansson,

vd Terminalen Executive Search

 

( Inlägget hittar du också på: http://www.kuriren.nu/nyheter/sluta-rekrytera-kvinnor-till-styrelser-och-foretagsledningar-8625037.aspx )