Join Sweden, en del av Terminalengruppen, arrangerar Sveriges tre största globala digitala rekryteringsmässor för att vara en dellösning till kompetensbristen

PRESSMEDDELANDE
Sverige 2021-10-14

Join Sweden, en del av Terminalengruppen, arrangerar Sveriges tre största globala digitala rekryteringsmässor för att vara en dellösning till kompetensbristen

– Kockar (29/11); Namn: ”Cook your way to Sweden”
– Lastbilschaufförer (1/12); Namn: ”Drive your way to Sweden”
– Systemutvecklare (2/12); Namn: ”Code your way to Sweden”

Att många verksamheter i hela Sverige bokstavligen skriker efter personer att anställa har knappast undgått någon. Vissa branscher har också i samband med pandemins utklingande tappat tillgången till befintlig personal då många bytt yrkesbana.

”Många initiativ till att locka hem ”hemvändare” till olika delar av landet sker i dag med varierande resultat men ska vi vara krassa så hjälper inte det landet Sverige om alla orter skulle lyckas locka hem alla sina hemvändare. Problemet flyttar sig bara och är samtidigt långt ifrån tillräckligt.”– Säger Peder Hansson, Vd för Join Sweden.

Han fortsätter; ”Procentuellt finns det betydligt fler möjliga hitflyttare än hemvändare. Det är expert- och bristkompetens vi strävar att få hit. Sverige som land har idag ca 10,4 miljoner innevånare. För många utanför Sveriges gränser är det storleken på en mellanstor stad. New York City till exempel har ca 8,4 miljoner innevånare. Det handlar om att sätta saker i proportion”.

Join Sweden arrangerar, som en av sina tjänster, därför i slutet av november tre digitala rekryteringsmässor där svenska arbetsgivare får möjligheten att möta och presentera sig för möjliga, relevanta, kandidater från en global marknad.

”Vi tillhandahåller ett webbverktyg som fungerar på precis samma sätt som en ”vanlig” mässa där alla utställare får egna digitala montrar som dom enkelt fyller med den information dom vill. Utställande företag får möjlighet att genomföra presentationer av sin verksamhet och samtidigt chatta med relevanta besökare antingen med eller utan video. Utställande verksamheter har sedan möjlighet att efter mässan fortsätta dialogen med de kandidater som passar bäst och sedan direkt anställa. Beroende på bransch så bjuder vi in kandidater från relevanta internationella geografier, men från en global talangpool, att delta.”– säger Anne-Lene Andersson, projektledare för de tre rekryteringsmässorna. Anne-Lene har över 10 års erfarenhet att på heltid arrangera nationella- och internationella konferenser och mässor.

Hon fortsätter; ”Att, till skillnad från en ”vanlig” rekryteringsmässa som är starkt geografiskt knuten från besökarhåll till att ge alla verksamheter i Sverige en enkel möjlighet att komma i direktkontakt med relevant global kompetens kommer att bidra till att Sverige som land fortsätter att utvecklas och att vi som bor här kommer att kunna se verksamheter växa. Sverige får också möjligheten att bibehålla en tätposition inom många områden. Rekryteringsmässorna har vi lagt på dagar och tider som ger de berörda arbetsgivarna samt kandidater från relevanta geografier och branscher de bästa möjligheterna och förutsättningarna att sammanstråla och hitta varandra.”

Om Join Sweden
Join Sweden är en växande opartisk plattform för den svenska arbetsmarknaden.
Oavsett om du är en utländsk talang som söker jobb eller en svensk verksamhet som vill anställa talanger från utlandet är vårt mål att ta bort hinder och göra processen enkel och friktionsfri. Vi levererar obegränsade tillväxtmöjligheter till Sverige. Success lives here, so should everyone!
Join Swedens webbplats är www.joinsweden.com.

Partner till rekryteringsmässorna kommer bland annat att vara Terminal 5 (terminal5.nu). Terminal 5 levererar omlokaliseringstjänster i hela landet som tar bort en stor del av friktionen för arbetsgivaren när det gäller att bland annat snabbt ordna eventuellt arbetstillstånd, fysiskt flytta kandidaterna till Sverige, ordna personnummer, hitta bostäder och utbilda kandidaterna i det svenska språket och den svenska kulturen.

Arbetsgivare med verksamhet i Sverige kan på joinsweden.com anmäla sitt intresse att delta som utställare fram till och med den 21/11.

För mer information kontakta:
Peder Hansson, Vd, Join Sweden
Telefon: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@joinsweden.com

eller

Anne-Lene Andersson, Projektledare Join Sweden
Telefon: 0735-05 66 64
E-post: anne-lene.andersson@joinsweden.com

 

PRESSMEDDELANDE Join Sweden – 20211014