Karriärtips

Lite hjälp att tänka i nya banor?

Öka inflyttning och integration genom rättvisa bedömningskriterier vid rekrytering.

Tänk dig en plats i Sverige där både privat och offentlig sektor verkligen analyserat vilket kompetens respektive verksamhet behöver för att utvecklas och även tydliggjort den kravbild inklusive det objektiva bedömningsförfarande som ligger till grund för rekryteringen. De kandidater som söker en tjänst vet alltid på vilka kriterier denne kommer att bli bedömd och hur… Fortsätt läsa »