Näringslivskoden – Kod mot korruption i näringslivet

Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den är ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Även om koden är riktad till företag kan också myndigheter, kommuner och andra aktörer använda den.

IMM:s styrelse fastställde koden första gången den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. Den 9 december 2014 publicerade IMM en reviderad version av koden. Styrelsen fastställde den nu reviderade koden den 10 juni 2020 och den gäller från den 14 augusti 2020.

Terminalen Executive and Specialist Search följer denna kod till fullo och meddelar också alltid omgående Polisens nationella anti-korruptionsgrupp alla eventuella försök att påverka vår verksamhet.

Läs mer om Institutet mot mutor på: https://www.institutetmotmutor.se
Läs mer om Polisens nationella anti-korruptionsgrupp på: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/nationella-anti-korruptionsgruppen