Vision Värderingar

Terminalens vision är att öka, behålla och förädla den svenska arbetskraften. Detta gör vi genom våra värderingar som är tillit, kvalitet och långsiktighet.