Pressmeddelande 2020-03-22: Terminalengruppen satsar 100 000 kronor för att stötta privata företag i Norr- och Västerbotten.

Pressmeddelande
2020-03-22

Terminalengruppen satsar 100 000 kronor för att stötta privata företag i Norr- och Västerbotten, oavsett bransch och storlek, med organisatoriska- och HR inriktade frågeställningar som kan uppkomma i samband med rådande läge i näringslivet.

Terminalengruppen har sedan 2008 varit ett stöd till både privata och offentliga verksamheter när det gäller strategiska- och operativa kompetensförsörjningsfrågor, rekrytering, HR och ökad inflyttning. Terminalengruppen har sitt huvudkontor i Luleå men med verksamhet över hela landet.

”Vi hör idag, primärt från det privata näringslivet, att många verksamheter ofrivilligt hamnat i en mycket tuff situation. Vi är själva företagare och ser med denna åtgärd att om vi, med vår expertkompetens inom just kompetensförsörjning, organisation och HR, på något sätt kan vara behjälpliga så ska vi självklart vara det. Vi har under åren mött verksamheter i både upp- och nedgång, vilket är en del av företagandet, men rådande situation sätter alla kända mekanismer ur spel” – säger Peder Hansson, VD för Terminalengruppen

Och fortsätter:
”Terminalengruppen har en expertkompetens inom dessa områden som akut kan komma att behövas och bidrar genom att kostnadsfritt skänka 100 rådgivnings- /konsulttimmar fördelat till 100 privata företag med verksamhet inom Norr- och Västerbotten. Dessa rådgivningstimmar kan ske via telefon, Skype eller vanligt möte. Totala värdet på dessa är 100 000 kronor men är i sammanhanget en mycket liten peng om vi lyckas behålla ett livskraftigt näringsliv i Norr-och Västerbotten. Privata företag som önskar ta del av detta skickar helt enkelt ett mejl direkt till mig på peder.hansson@terminalen.nu med sina kontaktuppgifter och vilken frågeställning dom vill diskutera så återkommer vi och bokar en tid. Dom 100 första med frågeställningar som är direkt relaterade till rådande läge kommer att få en timmes konsultstöd/rådgivning kostnadsfritt.”

Och avslutar:
”Självklart kan vi inte trolla men alla kan göra någonting och detta är vårt strå till stacken för att stötta företagen i Norr- och Västerbotten som är och har varit mycket stöttande till oss sedan vi startade vår egen verksamhet 2008.”

För mer information, kontakta:
Peder Hansson, VD Terminalengruppen
Mobil: 0730-26 80 30
E-post: peder.hansson@terminalen.nu
Webb: www.terminalen.nu

Ladda ner logotype Terminalengruppen: LÄNK
Ladda ner foto på Terminalengruppens VD, Peder Hansson: LÄNK