Terminalen deltar aktivt i ett artificiell intelligens (AI)-projekt tillsammans med Teknikkvinnor och Luleå Tekniska Universitet för att öka mångfalden på jobbet.

Det är med stolthet vi på Terminalengruppen deltar i projektet NoBias för att försöka hitta vägar mot en större mångfald på svenska arbetsplatser.

Företags rekryteringskampanjer innehåller ofta omedvetet exkluderande uttryck som kan leda till att vissa personer avstår från att söka den aktuella tjänsten. I ett pågående forskningsprojekt ska design och AI-teknik integreras för att utveckla en attraktiv digital tjänst som analyserar och korrigerar exkluderande uttryck samtidigt som den utbildar användaren i ett normkritiskt perspektiv.

Formuleringar i rekryteringsannonser påverkar vilka som känner tillhörhet och intresse för ett jobb. Genom att utveckla en tjänst för att identifiera och åtgärda bias i exempelvis rekryteringstexter ska projektet bidra till att öka användningen av inkluderande kommunikation.

Flera företag deltar i projektet. Ett av dem är kompetensförsörjningsföretaget Terminalengruppen.

– Sverige står inför en stor utmaning för att råda bot på den kompetensbrist som annars hotar att bromsa utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi måste kunna attrahera rätt typ av kompetens och ge alla samma möjligheter. Jag tror att det här projektet kan bidra till lösningen. Dessutom brinner jag personligen för objektiv bedömning i rekryteringsprocessen och har tidigare deltagit i liknande projekt, bland annat framtagande av ISO standarder runt området säger Peder Hansson, VD för Terminalengruppen.

En statisk syn på språk

I en första fas har projektdeltagarna inventerat de tjänster, mjukvaror och algoritmer som finns på marknaden redan idag och som används för att analysera exkluderande uttryck i bilder och texter.

– Problemet är att dessa tjänster inte fungerar särskilt bra. De utgår ifrån en statisk syn på språk, att exempelvis vissa ord är könskodade. när ord och andra symboler i själva verket får sin innebörd och värdeladdning utifrån den kontext de befinner sig i, säger Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i industriell design och projektledare.

Ett ords eller en bilds innebörd färgas av omkringliggande ord och bilder. Vidare tolkas en text utifrån läsarens föreställning om vem som har skrivit texten. I experiment har det till exempel kunnat visas att försökspersoner gör helt olika tolkningar av en och samma text beroende på om hen tror att texten är författad av en man eller en kvinna.

Betaversioner under utveckling

Baserad på de brister i befintliga system som inventeringen har påvisat ska projektet ta fram en digital tjänst med en AI-lösning som utgår ifrån den omfattande forskning vilken visar att kommunikation är kontextberoende. Dessutom ska tjänsten vara användarvänlig och attraktiv att använda av företag och organisationer. Eventuellt kan AI-tjänsten komma att bli en ISO-standard för inkluderande rekrytering. Tjänsten beräknas vara klar för kommersialisering våren 2022. Betaversioner av tjänsten är under utveckling och kommer att testas och vidareutvecklas kontinuerligt av de deltagande företagen under hela processen.

– Vi inleder nu i dagarna  kortare designprocesser för att utforska olika delar av tjänsten för att samskapa en lösning som de vill ha och behöver. Det är roligt att så många företag har varit intresserade av att vara med. Det visar att exkluderande rekrytering och risken för att gå miste om kompetens är ett problem som tas på största allvar av arbetsgivarna.

Förutom testföretagen, deltar den opinionsbildande organisationen Teknikkvinnor, samt det digitala affärsutvecklingsföretaget Tromb och AI utvecklingsföretaget Substorm i projektet. Forskningsprojektet NoBias finansieras av Vinnova under en period av två år med projektmedel om 2 miljoner kronor.

 

Läs mer (och källa): https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Nyheter-och-aktuellt/Design-och-AI-ska-oka-mangfalden-pa-jobbet-1.206548