Bedöma

Vi vet hur kandidaten kommer att prestera.

Bedöma

Du ställs ibland inför situationer där du behöver bedöma människor. Det kan gälla tex vid rekrytering, lönesättning, medarbetarundersökning, utbildning. Terminalen var som enda aktör i hela Norrland, tillsammans med bland annat Ericsson, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) samt Sveriges Psykologiförbund med och utvecklade den internationella SS-ISO standarden 10667, “Bedömningstjänster i arbetslivet – Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften”. Det betyder helt enkelt att vi kan vår sak.

Oavsett om du har ett behov av en anställningsintervju, second opinion, test, referenstagning, bakgrundskontroll eller du önskar utveckla en strukturerad bedömningsmetodik för din verksamhet så finns vi där.

Second Opinion – En objektiv, extern åsikt
Second Opinion stöttar dig i den totala bedömningen av en eller flera kandidater och du får en ytterligare kvalitetssäkring av egna processer. En second opinion innebär också att du får information som du aldrig skulle ha fått annars.

En Second Opinion kan till exempel behövas när du i din verksamhet rekryterar på egen hand, har fått in ett antal kandidater, men har svårt att se nyanserna hos kandidaterna och välja vilka som ska gå vidare. Det kan också vara aktuellt om du har en toppkandidat, men vill stärka ditt beslutsunderlag ytterligare innan du bestämmer dig. Eller om du har behov av att få en extern och professionell bedömning av en medarbetare som redan finns i din organisation, till exempel vid interna tillsättningar eller omplaceringar.

Bedömningsintrument (tester)
Vår syn på bedömningsinstrument (tester) är att resultatet ska ses som ett komplement i rekryteringsprocessen och att bedömningsinstrumenten ska hanteras av personer som har särskild kompetens inom området. Det är därför en självklarhet för oss att använda oss av certifierade konsulter som är specialiserade på att utvärdera och följa upp testresultat.

Bakgrundskontroll
Vem är det egentligen du anställer? Är personen den hen utger sig för att vara och har hen den bakgrund som uppges och räcker det med vanlig referenstagning?
I media uppmärksammas kontinuerligt incidenter där verksamheter hamnat i utsatta situationer vilka kunnat undvikas med ett mer noggrant kontrollarbete i rekryteringsprocessen.

Vi genomför efter ert önskemål omfattande och professionella bakgrundskontroller på dina slutkandidater, även kallat ”Human Due Diligence” (HDD). Vi rekommenderar alltid en riskbedömning av den aktuella rekryteringen och baserat på detta vilket behov som finns av bakgrundskontroll för den aktuella tjänsten. Vår erfarenhet är att det finns kategorier, förutom företagsledning/styrelse, i verksamheten som ofta glöms bort. Tex lager-/logistikpersonal, IT, ekonomer etc. som ofta hanterar verksamhetskritisk information. Förutom belastningsregister säkerställer vi ansökningshandlingarnas överenstämmelse med verkligheten och ett antal till områden såsom bla personlig ekonomi, bolagshistorik och internetnärvaro. Denna bakgrundskontroll kan även användas på nyckelpersoner inför förvärv av annan verksamhet. Bakgrundskontroller gör vi i tre olika nivåer. “Liten”, “Mellan” eller “Stor”.

Vår tjänst “Bedöma” används ofta tillsammans med våra tjänster “Hitta” och “Flytta” vilka då tillsammans skapar en komplett rekryteringsprocess.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.