Bedöma

Vi vet hur kandidaten kommer att prestera.

Bedöma

Du ställs ibland inför situationer där du behöver bedöma människor. Det kan gälla tex vid rekrytering, lönesättning, medarbetarundersökning, utbildning. Oavsett om du har ett behov av en anställningsintervju, second opinion, test, referenstagning, bakgrundskontroll eller du önskar utveckla en strukturerad bedömningsmetodik för din verksamhet så finns vi där.

 

Vi styrker din magkänsla

 

 

Bedömningsintrument (tester)
Vår syn på bedömningsinstrument (tester) är att resultatet ska ses som ett komplement i rekryteringsprocessen och att bedömningsinstrumenten ska hanteras av personer som har särskild kompetens inom området. Det är därför en självklarhet för oss att använda oss av certifierade konsulter som är specialiserade på att utvärdera och följa upp testresultat.

Bakgrundskontroll
Vem är det egentligen du anställer? Är personen den hen utger sig för att vara och har hen den bakgrund som uppges och räcker det med vanlig referenstagning?
I media uppmärksammas kontinuerligt incidenter där verksamheter hamnat i utsatta situationer vilka kunnat undvikas med ett mer noggrant kontrollarbete i rekryteringsprocessen.

Vi genomför efter ert önskemål omfattande och professionella bakgrundskontroller på dina slutkandidater, även kallat ”Human Due Diligence” (HDD). Vi rekommenderar alltid en riskbedömning av den aktuella rekryteringen och baserat på detta vilket behov som finns av bakgrundskontroll för den aktuella tjänsten. Vår erfarenhet är att det finns kategorier, förutom företagsledning/styrelse, i verksamheten som ofta glöms bort. Tex lager-/logistikpersonal, IT, ekonomer etc. som ofta hanterar verksamhetskritisk information. Förutom belastningsregister säkerställer vi ansökningshandlingarnas överenstämmelse med verkligheten och ett antal till områden såsom bla personlig ekonomi, bolagshistorik och internetnärvaro. Denna bakgrundskontroll kan även användas på nyckelpersoner inför förvärv av annan verksamhet. Bakgrundskontroller gör vi i tre olika nivåer. ”Liten”, ”Mellan” eller ”Stor”.

Vi är standardsättare

Terminalen var som enda aktör i hela Norrland, tillsammans med bland annat Ericsson, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) samt Sveriges Psykologiförbund med och utvecklade den internationella SS-ISO standarden 10667, ”Bedömningstjänster i arbetslivet – Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften”. Det betyder helt enkelt att vi kan vår sak.

Vår tjänst ”Bedöma” används ofta tillsammans med våra tjänster ”Hitta” och ”Flytta” vilka då tillsammans skapar en komplett rekryteringsprocess.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Boka ett möte

Om de datum och tider som finns tillgängliga inte passar: kontakta oss