Second Opinion

En objektiv, extern åsikt

Hur rekryterar ni idag?

De allra flesta företag får kämpa med sin rekrytering. Det är en process som ofta är svår och tidskrävande, och för mindre och mellanstora företag hamnar ansvaret ofta på chef vars fokus inte enbart är rekrytering. Utöver att säkerställa den dagliga driften ska ansökningar hanteras och intervjuer ska genomföras. Till slut måste valet göras, vem av kandidaterna blir det?

Det är skillnad på nästa medarbetare, och rätt medarbetare.

Med en Second Opinion från Terminalen får ni en objektiv expertbedömning av en eller flera kandidater. Vi kommer in när en eller ett fåtal personer kvarstår och gör djupgående intervjuer och tester. Genom att utgå från era behov, och ställa frågorna som inte ställts, ger vi er ett nytt perspektiv på kandidaten och en bättre kvalitetssäkring inför det kommande beslutet. Allt för att ni ska hitta rätt medarbetare.

Det här ingår i Second Opinion:

  • Kravbild och profil
  • Test av personlighet och kapacitet
  • Djupintervju med kandidat
  • Rapport och utlåtande

Vad kostar en felrekrytering?

Statistik visar att fel person på fel plats kostar ett företag 700 000 kronor. Det är ovärderliga resurser som kastas i väg, och som ofta tar lång tid att tjäna tillbaka. Med en Second Opinion från Terminalen försäkrar du dig om att du får rätt person till tjänsten, och du får alltid pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

Säkra rekryteringar med Terminalen

Terminalen har hjälpt företag med rekrytering sedan 2008 och idag använder majoriteten av våra kunder en Second Opinion för att hitta rätt medarbetare. Det har gett mycket goda resultat.

De företag vi jobbar med har över tid sett en högre kvalitet hos kandidaterna, med ökade möjligheter för kompetensutveckling och minskad personalomsättning. Det har lagt grunden för ytterligare tillväxt, och vi på Terminalen tackar för förtroendet.

Boka ett möte idag

Om de datum och tider som finns tillgängliga inte passar: kontakta oss