Utveckla

Dags att öka vinsten i verksamheten?

Utveckla

När din utmaning består i att utveckla din verksamhet inom personal- eller kompetensförsörjningsområdet kan vi vara till stöd. Området är stort och vår kunskap är både bred och spetsig varför allt inte kan beskrivas i detalj. Dock finns det områden som är vanligare än andra som vi beskriver kortfattat nedan.

Performance Management
Erbjuder din verksamhet ett jobb eller en karriär? Vill du öka din organisations prestation och samtidigt få mer nöjda medarbetare? Vi stöttar dig i arbetet med att låta verksamhetens vision och styrelsens mål färdas hela vägen till medarbetaren som en röd tråd i form av individuella mål kopplade till utveckling och lönesättning.

Globaliserad arbetsmarknad
Är din verksamhet redo att möta en globaliserad arbetsmarknad? Har du råd att inte anpassa verksamheten?
Kontakta oss gärna för ett resonemang.

Säljutveckling
Har du i dag, eller har du för avsikt att anställa personer som i sina roller förväntas ha en hög aktivitetsnivå gällande prospektering mot nya och befintliga kunder eller är resultaten inte i den nivå du skulle önska? Det kan gälla utesäljare, telefonsäljare, teknik-, IT-, ekonomikonsulter, bankrådgivare, revisorer och advokater likväl som kundtjänstpersonal och anställda inom t.ex. handel.
Vi har mångårig erfarenhet att hitta, bedöma och utveckla säljande kompetenser.

HR Stöd
Vill du ha tid för dina affärer och fokusera mer på verksamheten och samtidigt säkerställa att personalområdet blir en intäktskälla och inte en kostnad?
Vår tjänst HR Stöd riktar sig till verksamheter som har behov av professionellt stöd inom vissa eller samtliga delar av personalområdet. Vi kan ansvara för hela eller delar din personalfunktion och du får en egen personalchef på hel- eller deltid. Helt utifrån ditt behov.

Policys & riktlinjer
Du känner säkert att det finns saker som vore bra att tydliggöra för din personal men att tiden inte räcker till. Sa du verkligen samma sak till de båda anställda som frågade samma fråga med en veckas mellanrum? Vi kan stötta dig med att ta fram och dokumentera din verksamhets policys och riktlinjer inom personalområdet. Kanske en personalhandbok, on-line, skulle vara till stöd? Ett tips kan vara att börja i liten skala och sedan löpande fylla på allt eftersom behov uppstår.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.